דף בשבילי לחיוב תשלומים של המתאמנים בתכנית ליווי

99

[paypal product="coaching" price="99" button_type="paynow" quantity="1"]

2743

[paypal product="coaching sessions" price="2743" button_type="paynow" quantity="1"]

1097

[paypal product="coaching sessions 1" price="1097" button_type="paynow" quantity="1"]

320

[paypal product="coaching" price="320" button_type="paynow" quantity="1"]

275

[paypal product="coaching" price="275" button_type="paynow" quantity="1"]

499

[paypal product="coaching" price="499" button_type="paynow" quantity="1"]

300

[paypal product="coaching" price="300" button_type="paynow" quantity="1"]

325

[paypal product="coaching" price="325" button_type="paynow" quantity="1"]

350

[paypal product="coaching" price="350" button_type="paynow" quantity="1"]

 

250

[paypal product="coaching" price="250" button_type="paynow" quantity="1"]

 

600

[paypal product="coaching" price="600" button_type="paynow" quantity="1"]

 

400

[paypal product="coaching" price="400" button_type="paynow" quantity="1"]

 

993

 

 

[paypal product="תכנית ליווי" price="993" button_type="paynow" quantity="1"]

 

2700

[paypal product="coaching sessions" price="2700" button_type="paynow" quantity="1"]

 

[paypal product="SALSA COURSE" price="400" button_type="paynow" quantity="1"]

 

2187 ש"ח

[paypal product="תכנית ליווי" price="2187" button_type="paynow" quantity="1"]

1500

[paypal product="תכנית ליווי" price="1500" button_type="paynow" quantity="1"]

397

[pelepay amount="397" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

398

[pelepay amount="398" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

1500

[pelepay amount="1500" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

2700

[pelepay amount="2700" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

250

[pelepay amount="250" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

300

[pelepay amount="300" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

499

[pelepay amount="499" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

1000

[pelepay amount="1000" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

400

[pelepay amount="400" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

 

200

[pelepay amount="200" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

 

 

 

 

25 ש"ח

[paypal product="SALSA COURSE" price="25" button_type="paynow" quantity="1"]

49 ש"ח

[paypal product="SALSA COURSE" price="49" button_type="paynow" quantity="1"]

74 ש"ח

[paypal product="SALSA COURSE" price="75" button_type="paynow" quantity="1"]

98 ש"ח

[paypal product="SALSA COURSE" price="98" button_type="paynow" quantity="1"]

 

 

25 ש"ח

[pelepay amount="25" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

49 ש"ח

[pelepay amount="49" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

74 ש"ח

[pelepay amount="74" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]

98 ש"ח

[pelepay amount="98" description="הרשמה לסדנה סוד ההגשמה האישית"]